Hrvatski interijeri

Društveno poduzetništvo

Društveno poduzetništvo

“Društvena poduzeća kombiniraju društvene ciljeve s poduzetničkim duhom. Te se organizacije usredotočuju na postizanje širih društvenih, ekoloških ili ciljeva zajednice. Europska komisija ima za cilj stvoriti povoljno financijsko, administrativno i pravno okruženje za ta poduzeća kako bi mogla raditi ravnopravno s drugim vrstama poduzeća u istom sektoru. Inicijativa društvenog poslovanja, pokrenuta 2011. godine, identificirala je akcije za stvaranje stvarne promjene i poboljšanje situacije na terenu za socijalna poduzeća.” Europska Komisija

Inicijativa socijalnog poslovanja (SBI)

Pokrenuta 2011. godine, ima za cilj uvesti kratkoročni akcijski plan za potporu razvoju društvenih poduzeća, ključnih dionika u socijalnoj ekonomiji i socijalnim inovacijama. Također ima za cilj potaknuti raspravu o putevima koje treba istražiti na srednji/dugoročni rok. Definirano je 11 prioritetnih mjera, organiziranih oko 3 teme:

Inicijativa socijalnog poslovanja (SBI)

Pokrenuta 2011. godine, ima za cilj uvesti kratkoročni akcijski plan za potporu razvoju društvenih poduzeća, ključnih dionika u socijalnoj ekonomiji i socijalnim inovacijama. Također ima za cilj potaknuti raspravu o putevima koje treba istražiti na srednji/dugoročni rok. Definirano je 11 prioritetnih mjera, organiziranih oko 3 teme:

Tema 1: Olakšati društvenim organizacijama dobivanje sredstava

Aktivnost 1: Predlaganje europskog regulatornog okvira za fondove socijalnih ulaganja

​​Aktivnost 2: Potaknuti razvoj mikro-kredita u Europi, posebno poboljšanjem povezanog pravnog i institucionalnog okvira

​​Aktivnost 3: Uspostaviti financijski instrument EU -a za lakši pristup financiranju.

​​Aktivnost 4: Učiniti društvena poduzeća investicijskim prioritetom Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.​

Tema 2: Povećanje vidljivosti društvenih poduzetnika

Aktivnost 5: Identificirati najbolje prakse uspostavom iscrpnog registra društvenih poduzeća u Europi

​​Aktivnost 6: Stvoriti javnu bazu podataka oznaka i certifikata primjenjivih na društvena poduzeća u Europi

​Aktivnost 7: Pomoć nacionalnim i regionalnim vladama da uvedu mjere za potporu, promicanje i financiranje društvenih poduzeća​

​Aktivnost 8: Stvoriti višejezičnu platformu za informacije i razmjenu za društvene poduzetnike, poslovne inkubatore i klastere, kao i investitore. Povećati vidljivost EU programa za potporu društvenim poduzetnicima i olakšati dobivanje sredstava.

Tema 3: Pravo okruženje učiniti povoljnijim za društvene organizacije

Aktivnost 9: Pojednostaviti pravila koja se odnose na pravno priznavanje kao europske zadruge ; iznio uredbu kojom se stvara pravni status europskih zaklada . Provesti studiju o situaciji u zajedničkim društvima .​

​Aktivnost 10: Učiniti kvalitetu i uvjete rada važnijim kriterijima za dodjelu ugovora o javnoj nabavi , posebno za socijalne i zdravstvene usluge.

​​Aktivnost 11: Pojednostavite pravila za dodjelu javnih potpora socijalnim i lokalnim službama (što bi koristilo mnogim socijalnim poduzećima).