Hrvatski interijeri

Održivo, eko i kružno poslovanje

Europski zeleni plan

Težnja da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent

“Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji Europe i svijeta. Kako bi se riješili ti problemi, europski zeleni plan će EU pretvoriti u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo i zajamčiti da:

 • do 2050. nema neto emisija stakleničkih plinova
 • gospodarski rast nije ovisan o uporabi resursa
 • nijedna osoba ni regija nisu zanemarene.”

Europska Komisija

Koristi europskog zelenog plana

Europski zeleni plan poboljšat će dobrobit i zdravlje građana i budućih generacija tako što će osigurati:

 • čist zrak, čistu vodu, zdravo tlo i bioraznolikost
 • renovirane, energetski učinkovite zgrade
 • zdravu i povoljnu hranu
 • više javnog prijevoza
 • čišću energiju i vrhunske tehnološke inovacije
 • dugotrajnije proizvode koji se mogu popraviti, reciklirati i ponovno upotrijebiti
 • dugoročno održiva radna mjesta i osposobljavanje za vještine potrebne za tranziciju
 • globalno konkurentnu i otpornu industriju

Koristi europskog zelenog plana

Europski zeleni plan poboljšat će dobrobit i zdravlje građana i budućih generacija tako što će osigurati:

 • čist zrak, čistu vodu, zdravo tlo i bioraznolikost
 • renovirane, energetski učinkovite zgrade
 • zdravu i povoljnu hranu
 • više javnog prijevoza
 • čišću energiju i vrhunske tehnološke inovacije
 • dugotrajnije proizvode koji se mogu popraviti, reciklirati i ponovno upotrijebiti
 • dugoročno održiva radna mjesta i osposobljavanje za vještine potrebne za tranziciju
 • globalno konkurentnu i otpornu industriju

Područja djelovanja definirana u dokumentu EU Green Deal

 • Klima
 • Energija
 • Poljoprivreda
 • Industrija
 • Okoliš i oceani
 • Promet
 • Financije i regionalni razvoj
 • Istraživanje i inovacije

Područja djelovanja definirana u dokumentu EU Green Deal

 • Klima
 • Energija
 • Poljoprivreda
 • Industrija
 • Okoliš i oceani
 • Promet
 • Financije i regionalni razvoj
 • Istraživanje i inovacije

Činjenice

 • 93% Europljana vidi klimatske promjene kao ozbiljan problem
 • 93% Europljana je poduzelo barem jednu aktivnost kako bi pridonijelo ublažavanju klimatskih promjena
 • 79% Europljana se slaže da akcije za promjenu trebaju biti vođene inovacijama
 • 40% energije “konzumiraju” građevine
 • (samo) 2% recikliranih materijala koristi se u europskoj prerađivačkoj industriji
 • 25% emisije predstavlja transport / promet

Činjenice

 • 93% Europljana vidi klimatske promjene kao ozbiljan problem
 • 93% Europljana je poduzelo barem jednu aktivnost kako bi pridonijelo ublažavanju klimatskih promjena
 • 79% Europljana se slaže da akcije za promjenu trebaju biti vođene inovacijama
 • 40% energije “konzumiraju” građevine
 • (samo) 2% recikliranih materijala koristi se u europskoj prerađivačkoj industriji
 • 25% emisije predstavlja transport / promet

Kružno gospodarstvo

Model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna – duža – vrijednost proizvoda. Na ovaj način produljuje se životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada.

U veljači 2021. Parlament je glasao o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo i zatražio dodatne mjere za postizanje ugljično neutralnog, ekološki održivog, netoksičnog i potpuno kružnog gospodarstva do 2050. godine, uključujući stroža pravila o recikliranju i obvezujuće ciljeve za upotrebu i potrošnju materijala za 2030.