Hrvatski interijeri

Ruralni razvoj

Ruralni razvoj

Podizanje socijalne infrastrukture i kvalitete života u ruralnim regijama postiže se pametnim rješenjima koja počivaju na istraživanjima specifičnosti i mogućnosti, inovacijama te jačanju i osnaživanju zajednica.

Šest prioriteta politike ruralnog razvoja EU-a predstavljaju osnovu za pružanje potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u ruralna područja.

Ruralni razvoj

Podizanje socijalne infrastrukture i kvalitete života u ruralnim regijama postiže se pametnim rješenjima koja počivaju na istraživanjima specifičnosti i mogućnosti, inovacijama te jačanju i osnaživanju zajednica.

Šest prioriteta politike ruralnog razvoja EU-a predstavljaju osnovu za pružanje potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u ruralna područja.

Dugoročna vizija za ruralna područja EU

Prema jačim, povezanim i otpornim i prosperitetnim ruralnim područjima do 2040.

“Ruralna područja EU-a ključan su dio europskog načina života. U njima živi 137 milijuna ljudi, što predstavlja gotovo 30 % stanovništva i više od 80 % njezina teritorija, uzimajući u obzir sve općine i općine u Europi s niskom gustoćom naseljenosti ili niskom gustoćom naseljenosti[1]. Oni su široko priznati i cijenjeni za proizvodnju hrane, upravljanje prirodnim resursima, zaštitu prirodnih krajolika te rekreaciju i turizam. Mnoge naše tradicije, festivali i kultura ukorijenjeni su u ruralnim područjima Europe. Kao što je naglasila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, „Europa ne bi bila cijela bez sela”.

Prioritet 1 : Prijenos znanja i inovacije   

FA 1A: Poticanje inovacija, suradnje i razvoja baze znanja u ruralnim područjima

FA 1B: Jačanje veza između poljoprivrede, proizvodnje hrane i šumarstva te istraživanja i inovacija

FA 1C: Poticanje cjeloživotnog učenja i strukovnog osposobljavanja u sektoru poljoprivrede i šumarstva

Prioritet 2 : Održivost i konkurentnost farme

FA 2A: Poboljšanje ekonomske uspješnosti svih farmi i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije farmi

FA 2B: Olakšavanje ulaska adekvatno kvalificiranih poljoprivrednika u poljoprivredni sektor i generacijska obnova

Prioritet 3 : Organizacija lanca hrane i upravljanje rizicima  

FA 3A: Poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac

FA 3B: Podrška prevenciji i upravljanju rizicima na farmi

  •  
Prioritet 4 : Obnova, očuvanje i poboljšanje ekosustava

FA 4A: Obnova, očuvanje i povećanje biološke raznolikosti

FA 4B: Poboljšanje upravljanja vodama

FA 4C: Sprječavanje erozije tla i poboljšanje upravljanja tlom

Prioritet 5 : Gospodarstvo s učinkovitim resursima, otporno na klimu  

FA 5A: Povećanje učinkovitosti korištenja vode u poljoprivredi

FA 5B: Povećanje učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi hrane

FA 5C: Olakšavanje opskrbe i korištenja obnovljivih izvora energije

FA 5D: Smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka iz poljoprivrede

FA 5E: Poticanje očuvanja i sekvestracije ugljika u poljoprivredi i šumarstvu

Prioritet 6 : Socijalna uključenost i ekonomski razvoj  

FA 6A: Omogućavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeća, kao i otvaranja radnih mjesta

FA 6B: Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima

FA 6C: Poboljšanje pristupačnosti, upotrebe i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u ruralnim područjima