Hrvatski interijeri

Što je društveno poduzetništvo?

Što je društveno poduzetništvo?

Društvena organizacija, poduzeće, udruga, obrt ili bilo koji registrirani oblik pravnog subjekta kombinira društvene ciljeve s poduzetničkim duhom. Usredotočuju se na postizanje širih društvenih, ekoloških ili ciljeva zajednice.

Društveno poduzetništvo nastaje krajem 18. i početkom 19. stoljeća kroz prepoznavanje praksi društvene ekonomije – nastalo na inicijativama ublažavanja siromaštva, pojavi prvih zadruga i organizacija samopomoći. Pravi razvoj je društvena ekonomija doživjela osamdesetih godina s jakim razvojem socijalnih zadruga u Italiji te razvojem modela radnih integracija u Francuskoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Europska komisija preoznala je važnost društvenog poduzetništva i dala veliku podršku njegovom razvoju kroz promociju, financiranja i senzibiliziranje poduzetnika.

U sveopćem trendu u kojem u svjetskoj ekonomiji dominira profit, profit i opet profit, događaju se krize kojih smo svjesni posebno u posljednjih nekoliko godina. Temelji vrijednosti koji su bili duboko uronjeni u kapitalistički pristup poljuljali su se. Društveno poduzetništvo ponudilo je konkretan odgovor na niz izazova s kojima se susrelo čovječanstvo, a naročito na neučinkovite sustave u javnom sektoru i neodržive poslovne modele.

“Društveno poduzetništvo predstavlja koncept ekonomije koji je temeljen na tri osnovna stupa: ekonomskim, okolišnim i društvenim ciljevima djelovanja poduzeća. U skladu s navedenim ciljevima, istaknutim načelima djelovanja društvenih poduzeća smatraju se kontinuirana odgovornost organizacija prema zajednici, demokratski procesi odlučivanja unutar organizacija, osnaživanje zajednice za postizanje samoodrživosti te poštivanje ljudskih prava. Posljednjih godina u Europi je vidljiv veći interes za društvenim poduzećima. Recentni objavljeni podaci govore da sektor društvene ekonomije u Europskoj uniji zapošljava više od 14,5 milijuna ljudi u ukupno 11% registriranih poslovnih subjekata (2 milijuna organizacija), što čini oko 7% ukupne radne populacije Europske unije. Društveno se poduzetništvo i u Hrvatskoj smatra potencijalnim modelom za rješavanje mnogih društvenih i ekonomskih problema te potreba u zemlji iako je još u vrlo ranoj fazi razvoja. “, Priručnik o društvenom poduzetništvu za poduzetničke potporne institucije, autora Sanje Živković i Tea Petričević.